Práce s kyvadlem

Jde v podstatě o reakci citlivých nervů na přírodní síly. K pohybu kyvadla dochází ve spojení s lidským tělem.

Práce s kyvadlem probíhá  v informační rovině, nejedná se o "přepovídání budoucnosti", ale o pomocnou diagnostickou metodu při podrobnějším zjišťování informací.

Přirozeným projevem každého z nás je obrana a to nejen v tělesné rovině, ale i v oblasti duševní a duchovní. Terapeut se ptá klienta na mnoho citlivých témat, která nejsou prvoplánově zřejmá, není nám příjemné o nich hovořit, někdy je v hloubce svého já nechceme přiznat sami sobě.

V této podobě nám kyvadlo pomáhá a vede klienta klikatými cestičkami sebepoznání.