Co je mandala

Mandaly jsou kruhovité obrázky. Mohou obsahovat pravidelně se opakující motivy (obrazce, květiny, barevné skvrny, zvířata a lidi, fantazijní představy).

Mandala (sanskrt - kolo, oblouk) je harmonické spojení.

Existují různé druhy mandal – očišťující, posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Dá se také najít v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy

Mandala jako symbol souvztažnosti makrosvěta a mikrosvěta se v západní kultuře objevuje ve středověku také ve schématech alchymistů a zejména astrologů: první ji užívají v globálním pojetí přírodních procesů a jejich symbolické personifikaci, druzí při vytváření analogií hvězdného makrosvěta a mikrosvěta lidských osudů.

Tolik k faktickému a historickému ujasnění - co je mandala.

V současné době se dají zakoupit mandaly již hotové, se směrovou energií k podpoře zdraví, úspěchu, v podstatě lze říci, že ji můžeme užít ve všech oblastech našeho bytí.

V našem studiu pracujeme s mandalou jak pro radost tak diagnosticky, klient si může mandalu vybrat a výtvarně zpracovat podle chuti, nálady, směrování a zájmu.

Nebo si může vytvořit svou vlastní.

Práce s mandalou vyžaduje soustředění, zájem a fyzické zapojení - práci. V ryze praktické rovině tedy funguje jako zklidňující metoda (hyperaktivní dítě, neklidný a nervózní člověk, nejistá osobnost). Lze pracovat s mandalou ve formě "vymalovánky" nebo v rovině fantazijních představ. Takže i člověk, který se brání jakékoli výtvarné činnosti, protože neumí nebo nechce kreslit a malovat se stává osobním "umělcem" a tvořitelem své pozitivní energie, prožívání úspěchu a radosti a odnáší si své "dílo".