Čím dál tím častěji okolo sebe vidím a poslouchám stesky a trápení lidí blízkých i vzdálenějších, těch které potkávám ve svém práci i těch, které míjím při cestě životem.

Trápení duše se velmi hrubě odráží na fyzické kondici našeho těla, pojem somatizace psychických problémů jsme už všichni jistě slyšeli, ale co to teda znamená - základní myšlenka je jasná

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.

Připomeneme si Františka  z Assisi, který říkal:

"Bože, dej mi pokojnou mysl, aby sem přijal věci, které změnit nemůžeme, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit můžeme, a dej mi moudrost, aby sem rozlišil, jedno od druhého."

Už jen zamyslet se sám nad sebou není procházka růžovým sadem a mnoho z nás si něco takového ani nepřipustí, protože problémy hledá a nachází ve vnějším světě. Všechno je otázka chtění, ale jak je možné něco chtít, cokoli, nejsem potom sobec, protože já to chci "pouze" pro sebe a co Ti ostatní, co na to řekne okolí a můžu si to vůbec dovolit?

ANO, ANO, ANO musím ve prospěch sebezáchovy a tím záchovy vztahů a pout k ostatním, k prožívání si života tak si Přeji pro sebe a své blízké. Čím jim budu platný jako zhroucená a zkroucená troska nemocného fyzického těla bez krásy zdravé duše potřebující a požadující neustálou péči.

Právě s ohledem na své milované a blízké i pro někoho s ohledem na neustále hodnotící okolí, musím chtít řešit svůj problém.

V životě nám proběhlo hlavou mnoho zlých myšlenek, časem jsme na ně zapomněi, oni se neztratily jenom nám začaly vyplňovat tělo a pracovat s námi.

Napišme je na papír a zahajme cestu jak si uklidit a udělat uvnitř sebe pořádek. Ach ta úleva. První krok.

Pojďme pojmenovat co Nechci, pak to napíšeme a pak to spálíme a červenou tužkou napíšeme co Chci. A to co chci si "dám do hlavy." Druhý krok.