Šest nutných věcí

Z historických pramenů čerpáme ponaučení už u aplikace názoru pythagorejců na medicínu a spojujeme jej s myšlením v protikladech. Rozhodující impulsy pro dnešní medicínu  poskytli hippokratici. Chápali zdraví a nemoc jako rovnováhu resp. nerovnováhu tělesných šťáv a elementárních kvalit.

Aby člověk neonemocněl nebo se rychle uzdravil, je třeba respektovat šest věcí:

 1. Správné nakládání se vzduchem, který dýcháním proniká k srdci
 2. Správné používání jídla a pití
 3. Správná aplikaci pohybu a klidu
 4. Správný poměr spánku a bdění
 5. Správné ošetření vylučování a zkapalňování
 6. Správné zacházení s pocity,  jako jsou radost, zlost a strach

V průběhu staletí bylo těchto šest nutných věcí nepatrně modifikováno a dnes vypadají asi takto:

 1. Zacházení se vzduchem a světlem, zohlednění konkrétního prostředí: přirozené klima a roční období.
 2. Kult jídla a pití, včetně pochutin a drog.
 3. Pohyb a klid: odbourávání stresu a napětí ve správném rytmu.
 4. Bdění a spaní. hygiena spánku, ohled na denní doby.
 5. Vylučování a vodní bilance: močení,vyprazdňování střev, ale i sexuální aktivity, pití a koupání.
 6. Ovládání vášní:připustit je, ale nenechat se jimi ovládnout.

Čerpáno z knihy Bylinky z klášterní lékárny. Johannes Gottfried Mayer

A tak pokud si chceme užít zdravého a aktivního života bez počítání let a seznamu nemocí, můžeme si pomoci těmito pravidly:

 1. Dostatek spánku - 7 až 8 hodin - v pevných časech
 2. Dostatek pohybu: nejméně dvakrát v týdnu se zapotit, několikrát denně chodit, protahovat se apod.
 3. Zdravá strava pro jednotlivce, čili moje strava.
 4. Dostatečné pití: 2 až 3 litry denně (káva, černý čaj a alkoholické nápoje se nezapočítávají, též mléko tj. potravina)
 5. Mozek má být trénován: cestování a usilování o pevné cíle pomáhají přejít na nové myšlenky.
 6. Plánovat zdravotní kúry a zdravotní dny, nejlépe na jaro a na podzim.
 7. Připustit klid (vypnout rozhlas, televizi) a získat klid (meditace)
 8. Nežít příliš dlouho sám: komunikace podporuje zdraví.