Ceník služeb

Terapeutická práce             500,-/ 60 minut

Poradenská hodina             500,-/ 60 minut

Práce s mandalou               250,-

Profesní - kariérní testy + konzultace   1 500,-/3 hodiny, zpráva