Díl 2

 

Motto

„Pohyb je zdrojem veškerého života."

 

            Jako u všeho konání se musíme obrnit vůlí, trpělivostí, osobní poctivostí, disciplínou a důsledností, nazmar nepřijde ani pečlivost vůči sobě samému.

            Pokud budeme dělat věci stejně - dostaneme vždy stejný výsledek, tudíž, jestli chceme něco změnit , budeme se podle toho muset zachovat - volba je  čistě na nás - a změna je pohyb, nejprve na názorové a hodnotové rovině, poté v oblasti rozhodování, jednoduše musíme k některým krokům uzrát a vnitřně cítit potřebu dělat některé věci jinak. To, že mi to někdo říká nebo, že je to momentálně společensky "in" není ten správný vnitřní hnací motor - já musím chtít a poté také budu jednat a měnit a hýbat stojatými vodami v mém vnímání vlastního těla a péči o něj, aby mi co nejlépe sloužilo bez bolesti a utrpení.

            Aby bylo správně pochopeno, že bolest a utrpení nemusí být hned závažné onemocnění, ale především neustálý pocit tlaku a tíhy, potíže s hybností, pocit cementového žaludku "i když vlastně ani pořádně nejím", ztráta úsměvu, chybění pocitu odpočatosti po nočním spánku, ta doba než usnu a za 2 hodiny jsem vzhůru a dalo by se pokračovat - čili "Je cosi shnilého ve státě,  nikoli Dánském, ale našem vlastním tělesném státě" a proto je třeba nejprve udělat inventuru a potom uklidit, vyvětrat, vymést a vyčistit i ty nejzapadlejší kouty svého "já".

Trocha vědění

         Lidské tělo je složeno z více než třicet stopových prvků, ale hlavně je naše tělo složeno z kyslíku a vodíku, které když se spojí, vytvoří jedinečnou kombinací známou jako voda. Během našeho života se poměr vody v lidském těle mění – u kojence je to ze čtyř pětin z vody, u dospělého člověka asi ze dvou třetin a u starých lidí je to zhruba polovina hmotnosti.

         Organismus je organizovaný celek jednotlivých soustav, ve které jsou nižší (jednodušší) celky podřízeny vyšším, ale zároveň nižší celky ovlivňují stavbu a činnost celků vyšších. Tím je zajištěna správná funkce a vyrovnanost vnitřního prostředí organismu.

Jak si tedy udržet vyrovnanost celé naší tělesné složitosti v běžné rovině našeho života?

možná ne jediná, ale zásadní možnost je  naslouchání a věnování pozornosti "bezpečnostním hlášením" našeho organismu. V momentě kdy se dlouhodobě cítíme naladěním "kyselí", můžeme předpokládat, že i vnitřní kyselost organismu je v nerovnováze. Měli bychom zahájit vědomou spolupráci s naším tělem.

Jak to tedy je?

Problémy souvisejí s kyselozásaditou rovnováhou, kterou známe pod pojmem  pH hodnota.

pH hodnota je naměřená hodnota pro stupeň kyselé respektive zásadité reakce jedné látky,

v našem případě tělesných tekutin.

 Zkratka pH je označení pro latinské "potentia hydrogenii" (síla vodíku). Kyseliny jsou chemické sloučeniny, které obsahují vodík. Chutnají kysele a podle toho také mají své jméno. Škála stupně kyselosti dosahuje od 0 do 14, přičemž  0 označuje nejsilnější stupeň kyselosti a 14 nejvyšší  zásaditou reakci. Na hodnotě 7 je neutrální bod, který vykazuje čistá voda, i proto je tak důležitá.

pH stupnice potom vypadá takto:

1          2         3          4          5          6          =          kyseliny

 

7          =          neutrální hodnota

 

8          9          10        11        12        13        14        =          zásady

Jestliže vaše pH hodnota leží pod stupněm 6, je nejvyšší čas něco změnit.

 Jak se jí ale dozvědět?

 Testování pH se provádí pomocí lakmusových papírků. Je to rychlý, snadný, poměrně přesný, časově a finančně nenáročný způsob jak zjistit zda se vaše tělo nachází v překyseleném či zásaditém stavu. Lakmusové papírky lze zakoupit v lékárnách či zdravotnických potřebách. Je vhodné, aby měli co možná nejužší škálu, ideálně 4,5 až 9.

Například diagnostické proužky TriPhan, balení po 50 kusech, cena cca 130,-Kč, nebo testovací proužky Remedicum, 80 ks, cena cca 190,- Kč.

Při vyhodnocování naměřených hodnot je důležité vědět, že pouze jedno měření nestačí, pH je ovlivňováno následujícím:

1. tím co jíme

2. tím, co pijeme

3. dobou, kdy provádíme měření

4. stresem

5. negativními emocemi

6. fyzickou aktivitou

7. užívanými alopatickými léky (léčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc)

8. nutriční  (výživové) doplňky 

 Vzhledem k těmto faktorům  je třeba pro  získání objektivní informace provádět měření nejlépe  5x denně, proto si pro provádění  vyhradíme nejlépe den bez výkonu práce v soukromí domova, připravíme si také tužku a papír pro záznam naměřených hodnot, upravíme pitný režim.

Měření provádíme:

1.  mezi 6. a 7. hodinou

2.  v  9. hodin

3.  ve 12. hodin

4.  v  15. hodin

5.  v  19. hodin

Postup provádění testu:

1.  lakmusový papírek  strčíme na toaletě jedním koncem do proudu moči

2.  přebytečnou moč oklepneme

3.  vyčkáme dobu uvedenou v návodu ke konkrétním proužkům

4.  srovnejte barvu papírku se škálou barev přiložených k diagnostickým proužkům

5.  naměřenou hodnotu včetně data a hodiny měření si zaznamenejte

 Po pěti provedených měřeních vypočteme průměrnou celodenní hodnotu a zaznamenáme, to je náš výchozí bod.

Vyhodnocení naměřených hodnot:

Optimální pH moči by se mělo pohybovat mezi 6,5 až 7,25. Takový stav značí, že máte dostatek zásadotvorných zásob a tělo nemá potíže se vypořádat s vzniklými kyselinami.

při pH moči je 6,25 a 6,5 už je tělo poměrně zatíženo vylučováním vzniklých kyselin, je třeba doplnit zásoby a eliminovat vlivy způsobující překyselení

při pH 5,75 a 6 je zřejmé, že minerální zásoby těla zajišťující rovnováhu jsou zcela vyčerpané

při pH 5,75 a nižší je nutné stav okamžitě zvrátit ve prospěch zásaditosti

V tuto chvíli již víme jak na tom jsme už i chemicky. V případě, že se rozhodnete ke změně, začneme na rovině fyzického těla. Jeden z důležitých příznaků vylučování kyselin z těla je svědění pokožky.

Protiopatření

Možnosti těla k odkyselení:

  1. výdech z plic (kyselina uhličitá)
  2. ledviny
  3. játra
  4. střeva
  5. potní žlázy, kůže 

Možnosti, jakým způsobem ovlivnit odkyselení:

Pohyb, především tzv. severská chůze

 - nestačí vypravit se na příjemnou, klidnou procházku, je nutné celkem svižně kráčet, ale ne běžet. Tento způsob pohybu je známý jako nordic walking. Chceme - li kráčet správně, musíme při chůzi ještě ze široka máchat rukama, došlapovat na patu a s lehkým zhoupnutím přenášet váhu z nohy na nohu. Nezapomene dýchat, nelámeme rekordy, abychom se druhý den mohli hnout a nevyčerpali zátěží zbytky minerálních zásob v těle, začínáme 15 minutami do příjemné únavy a dávky zvyšujeme do 45 minut alespoň každý 3 den, ideálně do kopce. Pro zdatnější jedince je vhodný tzv. lehký běh, který se vyznačuje tepovou frekvencí 120 až 140 za minutu, běžec nesmí přejít do dýchání ústy, cca 30 minut a postupně přidáváme po minutě - pokud všechno funguje jak má, měli bychom při běhu pociťovat svědění, které se postupně zeslabuje, protože pot ředí vylučované kyseliny.

 Zásadité koupele - vanové koupele celého těla nebo nohou

- jinak řečeno využití kůže jako pomocné ledviny - návod je jednoduchý - ve vaně s teplou vodou rozpustíme obyčejné mýdle dotud než se voda zakalí (nikoli mýdlo s pH neutrálním) - můžeme přeměřit vodu proužky, jestli je zásaditá, nebo můžeme použít zásaditou koupelovou sůl např. MeineBase. Každých 5 až 10 minut lehce masírujeme pokožku kartáčem nebo hrubou žínkou, koupací houbou apod., aby se povzbudila funkce lymfatického systému, masírujeme  vždy odzdola k srdci. Koupel by oproti normálním koupelí měla cca 45 minut, odkyselení se projevuje svěděním celého těla, proto také kartáčování. POZOR pokud je organismus hodně překyselený pokračuje vylučování kyselin i po koupeli a může to být zpočátku nepříjemné, proceduru opakovat, alespoň 3x týdně, úleva je potom rychlejší

Zásadité ponožky

- pro přípravu zásaditých ponožek necháme rozpustit v nádobě tolik Himálajské soli  (http://www.zdravionline.cz/o/Himalajska-koupelova-sul), až se dále sůl nerozpouští, tím dosáhneme plně nasyceného roztoku solanky. V tomto roztoku namočíme pár bavlněných   ponožek, vyždímáme a natáhneme na nohy. Přes ně si natáhneme ještě teplé vlněné ponožky,      aby nedošlo k prochlazení. ponožky si můžeme nechat přes noc. Používáme zpočátku ob den.

           Po všech těchto procedurách je třeba se umýt, nejlépe čistou vodou bez přídavků šamponů a pod., pokud to jde nepoužíváme tělová mléka a jiné přípravky, protože tím kyselinu vracíme zpět do těla.

Dbáme na dodržování pitného režimu - hlavně VODA,VODA,VODA - žádné bubliny.

Doplňujeme minerály a vitamíny,  např. Herbalife Multivitamin - je komplexní a má vynikající % vstřebatelnost.